تعداد مقالات: 656
1-دلالت‌های معرفت‌شناختی از منظر زیبایی‌شناسی نظریۀ "آشوب" در نمایشنامۀ آرکادیا اثر تام استاپرد
معصومه بیگلری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران
بهزاد قادری سهی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2-واکاوی عناصر گروتسک در هری پاتر بر اساس رویکرد کایزر
آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه یزد
زینب شیخ حسینی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه حضرت نرجس (س)
3-تحلیل و بررسی بازنماییِ تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی
بر مبنای دیدگاه جرج لوکاچ

امیرحسین حاتمی
استادیار و عضو هیأت علمی، گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
قزوین، ایران
4-روزمرِگی و غرابت تشویش‌آور آن در خودنگارة سبز
نوشتة ماری ایندیای
ژاله کهنمویی پور
استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهناز خواجوی
دانشجوی دکتری ادبیات تطبیقی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
5-بازتاب بُن‏مایه‏های اعتراف و حسب‏حال (Confessional Poetry) در شعر انگلیسی و فارسی:
بررسی سروده‏هایی از رابرت لووِل و سهراب سپهری

مسلم ذوالفقارخانی*
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
6-بررسی سبک‌ زندگی نیما یوشیج در نامه‌های او
(بر پایه‌ی الگوی اریک لاندوفسکی)
محمدامیر مشهدی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
حمیدرضا شعیری
استاد گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
رؤیا رضایی
دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
7-بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در داستان‌های
"عهد الشیطان" توفیق الحکیم و "فاوست" گوته

یسرا شادمان
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء(س) تهران، تهران، ایران
رضا ناظمیان
استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
8-بررسی تطبیقی چند مضمون اساسی در شعر احمد شاملو و شارل بودلر

دکتر ناهید شاهوردیانی
استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سپهر یحیوی تاج‌آبادی
دانشجوی دکتری ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
9-تصاویر از آنچه می‌بینید پیچیده‌تر هستند:
تحلیل ایدئولوژی بصری در طرح‌جلدهای پرنسسنوشتۀ جین سسون

زهرا طاهری
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان
10-ژان پل سارتر و"باور غلط" در نمایشنامه آخرین نوار کراپ اثر ساموئل بکت

دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی
دانشگاه فردوسی مشهد
11-تروریسم در برابر زیست‌قدرت:
بررسی مفهوم پساسراسربین و نظارت سیال در نمایشنامۀ «زیرزمین» اثر ادوارد باند

جلال فرزانه دهکردی
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، بخش زبان‌های خارجی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
12-گفتمان‌سازی و منازعات گفتمانی در رمان دلبند از تونی موریسون
سجاد قیطاسی
دکتری ادبیات انگلیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

مریم بیاد
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدی زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
13-بررسی رئالیسم کارناوالی-تلخ‌خند و صدای دیگری از منظر باختین در شعر ”استعاره‌ها“ اثر سیلویا پلت
سید رحیم موسوی نیا
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سعیده مظلومیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
14خوانش نشانه‌شناختی «کتیبه» اخوان
دکتر علیرضا نبی لو
استاد زبان و ادبیات فارسی،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
52. پایایی و روایی پرسشنامة راهبردهای یادگیری آکسفورد SILL))

دوره 13، شماره 50، پاییز و زمستان 1387

داود برزآبادی فراهانی؛ رضا نجاتی


53. مقایسه شخصیت‌های قصه‌های عامیانه ایرانی و داستان‌های هانس کریستین اندرسن

دوره 16، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-20

مریم سلطان بیاد؛ محسن حنیف


56. بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی

دوره 17، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-19


60. رابینسون کروزوهای متفاوت: چندصدایی در دو داستان از جان مکسول کوتسی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-21

ترانه بوربور؛ استفانی نیوول


61. تحلیل نشانه‌شناختی «من و دیگری» در گفتمان پل والری «دیگری در خویش»

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-198

مرضیه اطهاری نیک عزم


62. تحلیل روایت در نوشتار ناتورالیستی از ورای آسوموآر امیل زولا

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-18

محسن آسیب پور


63. چرایی جایگزینی عنوان رمان ژِه به ابله محله در ترجمه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 197-220

سعید حاتمی؛ رضا بردستانی


64. جلو‌ه‌های تهران در دستار و گل سرخ: نقدی جغرافیایی بر پایتخت بر اساس دید خارجی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-32

فرزانه کریمیان؛ غزاله حاجی حسن عارضی


66. خوانش پسا استعماری همسایه ها در پرتو نظرات اسپیواک

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 337-352

رضا البرزی اوانکی؛ فاطمه حیدری


68. کاربستِ الگوی معناکاوی کریستوا در خوانشِ شعری از رضا براهنی

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 277-302

مسعود آلگونه جونقانی


70. بررسی شبه ادبیات و انواع ادبی آن

دوره 10، شماره 25، پاییز و زمستان 1384

طهمورث ساجدى صبا


71. بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت"

دوره 10، شماره 24، بهار و تابستان 1384

مرضیه یحى پور؛ جان اله کریمى مطهر


72. دورهء ادبیات روشنگری در آلمان

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1384

ابوالقاسم ذاکرزاده


73. مفاهیم ادبیات واقع گرایی

دوره 9، شماره 22، پاییز و زمستان 1383

پرویز معتمدى آذرى


74. ارنست یونگر و ادبیات جنگ

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1383

محمدحسین حدادى


75. از ادبیات تطبیقی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1383

طهمورث ساجدى صبا