کلیدواژه‌ها = جامعه
کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2021.334074.2229

محمدحسین حدادی؛ بهروز شجاعیان


تئاتر برنارد ماری کلتس

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 429-448

10.22059/jor.2018.215176.1444

رقیه ذوقی؛ مهدی حیدری


رسانه های جمعی و زبان

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385

ایلمیرا دادور