نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 6
1. با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 57-68

10.22059/jor.2012.29333

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


2. بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 61-74

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


6. ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه

دوره 12، شماره 38، تیر 1386

محمدرضا محسنی