نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 8
2. بررسی تطبیقی مضمون‌های محوری در شعر احمد شاملو و شارل بودلر

دوره 24، شماره 1، تیر 1398، صفحه 167-192

10.22059/jor.2019.264938.1742

سپهر یحیوی تاج آبادی؛ ناهید شاهوردیانی


3. مسیر اُدیپ در رمان هانری بوشو: افول یونگی «عقدۀ اُدیپِ» فروید

دوره 21، شماره 2، مهر 1395، صفحه 265-288

10.22059/jor.2016.61443

سعید صادقیان؛ ناهید شاهوردیانی


7. شخصیت های ابالدیا در جستجوی رهایی

دوره 10، شماره 26، آبان 1384

ناهید شاهوردیانی