نویسنده = �������������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. غربت گزینی و روح الینه شده در درونمایۀ شعری «شیرکو بی کَس» و «معروف رصافی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2020.297006.1944

اسماعیل برواسی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ حسین ناظری


2. برونداد شعری نشأت‌گرفته از اندوه و غربت در اشعار «عبدالله پَشِیو» و «معروف رصافی»

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 143-191

10.22059/jor.2019.275016.1808

اسماعیل برواسی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ حسین ناظری