کلیدواژه‌ها = جمالزاده
تعداد مقالات: 3
1. تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-40

مرضیه بلیغی؛ آرزو عبدی؛ نسیمه قیصری


2. جمالزاده و راوی چند چهره

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-93


3. بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده

دوره 13، شماره 44، بهار و تابستان 1387

جان‌اله کریمی‌مطهر؛ فرنگیس اشرفی