کلیدواژه‌ها = هژمونی
مفهوم مقبولیت در «وجـدِ پنهان» به قلم سر دیوید هِر از نگرگاه نوتاریخ‌گرایانه میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2019.264277.1737

سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی


تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 317-342

10.22059/jor.2017.218747.1464

امیر مقدم متقی؛ مولود خوانچه زرد؛ مسعود باوان پوری