نویسنده = ���������������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. اریک شویار : این سو یا آن سوی نوشتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.325569.2172

الله شکر اسداللهی تجرق؛ زینب طهماسبی


2. احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 394-412

10.22059/jor.2018.253784.1661

مهدی افخمی نیا؛ الله شکر اسداللهی تجرق؛ ساناز ساعی دیباور


3. سوءتفاهم یا حکایت زبان قاتل

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 589-605

10.22059/jor.2019.258128.1688

الله شکر اسداللهی تجرق؛ مهرنوش کی فرخی