مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

ادبیات تطبیقی به عنوان شاخه‌ای از مطالعات ادبی به شمار می‌رود که هدف آن مقایسة آثار یک ادبیات با دیگر آثار ادبی می‌باشد. با توجه به گرایش‌هایی که اخیراً این شاخه ادبی پیدا کرده یعنی قطب تاریخی و قطب نظری، بنابراین نیاز به مطالعات جدید در زمینه‌های دیگر روز به روز بیشتر احساس می‌شود که یکی از این زمینه‌ها مطالعات ترجمه و زمینه‌های وام‌گیری و وام‌دهی است و نیز بررسی تأثیرپذیری ادبیات از یکدیگر می‌باشد. قدمت ادبیات تطبیقی در اسپانیا به قرن 11 میلادی و یا حتی پیش‌تر از آن یعنی به زمان حملة اعراب به اسپانیا در قرن هفتم باز می‌گردد. ولی قرن یازدهم از آن جهت حائز اهمیت است که از یک سو ادبیات نوشتاری اسپانیا بوجود آمد و از سوی دیگر اولین آثار به زبان کاستیلا (زبان فعلی اسپانیا) توسط اولین شاعر اسپانیایی یعنی گونزالو د برسئو[1] به رشتة تحریر درآمد و اولین مطالعات ادبیات تطبیقی در اسپانیا با آمیخته شدن ادبیات عرب (و فارسی) با ادبیات اسپانیا بوجود آمد. در این مقاله سعی شده ضمن گردآوری متون مختلف در زبان اسپانیایی که تحت تأثیر ادبیات فارسی بوجود آمده‌اند با استفاده از روش تجزیه و تحلیل و بار معنایی برخی از صورت‌های ساخت‌واژی در فارسی و اسپانیایی، به اثبات نظریة تأثیر و وام‌گیری ادبیات اسپانیایی از ادبیات فارسی در این زبان پرداخت، ضمن این که از زبان عربی نیز به عنوان زبان عامل و واسطه نیز هرجا که نیاز بوده استفاده شده است.[1]- Gonzalo de Berceo

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Influence of Persian Literature on Spanish Literature

نویسنده [English]

  • ali feizollahi
چکیده [English]

Comparative literature is defined as an empiric discipline
within literary studies that focuses on the comparison between a literature and
other literature(s) or other forms of human expression. Nowadays, due to the
clash between the two trends existing in the discipline -the historical and the
theoretical, comparative literature is immersed in a process of theoretical and
practical renewal that focuses on the search for a new field of study..
Translation studies is one such field. The review of the influence of Spanish
literature on Persian literature is important in three aspects: 1. the process
of sampling 2. The category 3. Recreation of new style. In this article,
different literary texts in Spanish that have arisen under the influence of
Persian literature have been analyzed. I intended to demonstrate the effect of
Persian literature on Spanish literature through loaning, while the function of
Arabic language and literature as an intermediary language has also
beenacknowleged whereever it was necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Substitution
  • Comparative literature
  • substrates
  • Adestratos
  • Andalusia
  • Islamic Spain