بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامة باغ وحش شیشه‌ای و ارثیة ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان-دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

2 هیات علمی گروه انگلیسی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از عناصری که مقایسة دو اثر ارثیة
ایرانی
نوشتة اکبر رادی و باغ وحش شیشه‌ای نوشتة تنسی ویلیامز را، با
وجود تفاوت اساسی در پیرنگ، ممکن می‌سازد، نوع شخصیت‌پردازی آن‌هاست. این مقاله بر
این باور است که تام در باغ وحش شیشه‌ای جنبه‌های شخصیتی متفاوتی دارد که
هر یک از این جنبه‌ها، در نمایشنامة ارثیة ایرانی نمود بیشتری یافته و در
قالب شخصیتی مجزا خود را نمایان ساخته است. این مقاله سعی بر آن دارد تا ابعاد شخصیتی
تام را در جریان نمایش بررسی کرده و به ‌نمود این تحـولات در قـالب شخـصیت‌های ارثیة
ایرانی
بپردازد. در واقع می‌توان این طور بیان کرد که شخصیت‌پردازی تام به نوعی
برایند این سه شخصیت نمایشنامة رادی است. عوامل تأثیرگذار بر تحولات در ساختار
خانواده در عصر مدرن و گذار آن از قالبی سنتی به ‌شکلی جدید را می‌توان در شخصیت‌پردازی
آثار مشاهده کرد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی دو نمایشنامه
بر اساس مکتب آمریکایی، تصویر دقیق‌تری از انسان مدرن در واکنش به‌ شرایط اجتماعی
و اقتصادی حاکم بر عصر مدرن را در دو اثر با فرهنگ‌های متفاوت ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Characterization in The Glass Menagerie and The Persian Heritage

نویسندگان [English]

  • Maryam Heydari Fard 1
  • Pyeaam Abbasi 2
1
2 Associate professor of English Literature; University of Isfahan
چکیده [English]

Characterization is a significant element which makes the
comparative study of Akbar Radi’s The Persian Heritage and Tennessee Williams’
The Glass Menagerie, possible. The authors of this paper believe that Tom in
The Glass Menagerie has different aspects of characterization which can be
found in the form of different characters in Radi’s The Persian Heritage. This
study is an attempt to analyze Tom’s character and his roles in the play, and
trace his changing roles in the form of Jalil, Azim and Javad in The Persian
Heritage. It is arguable that Tom’s characterization can be taken as a
resultant of the three mentioned characters of Radi’s play. What affects such
characterization and developments can best be studied in the drastic change
that the structure of family has experienced in the modern era. This signifies
that change in the traditional structure of family can be detected in characterization.
This essay attempts to reveal the status of modern man in the modern world by
analyzing the characterization of the plays and reaction of man to the
dominance of certain social conditions based on the American school of
comparative Literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characterization
  • Social Conditions
  • The Glass Menagerie
  • The Persian Heritage
  • Akbar Radi
  • Tennessee Williams
  • American School