مطالعة تاریخی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان از نقطه نظر ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

2 استادیار مترجمی زبان انگلیسی، دانشکدة ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

3 استادیار ادبیات ارمنی، دانشکدة زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

چکیده

ترجمه در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأثیری انکارناپذیر دارد. ترجمه یکی از روش‌های مهم انتقال اطلاعات و دانش در سطح جهان و همچنین ایجاد ارتباط میان ملت‌های غیر هم‌زبان است. دربارة ایران و ارمنستان نیز این موضوع صادق است. ایران و ارمنستان دو فرهنگ نزدیک به یکدیگر دارند. این دو از دوران باستان ارتباطات بسیار با هم داشته و دارای فرهنگ، پیشینه و همانندی‌هایی بوده‌اند. از طرف دیگر، یکی از زمینه‌های ترجمه که به مطالعه روابط فرهنگی بین دو ملت کمک شایانی می‌کند، تاریخ ترجمه است. با وجود تمام این ارتباطات و مشترکات، متأسفانه تاکنون به تاریخ ترجمه‌های انجام شده بین دو زبان فارسی و ارمنی و نقش آن‌ها در ایجاد رابطة فرهنگی و آشنایی هرچه بیشتر مردمان دو کشور با یکدیگر تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. هدف اصلی از این مطالعة تاریخی، آشنا کردن خواننده با تاریخچة ترجمه در ایران و ارمنستان و آغاز ترجمه‌های فارسی- ارمنی در دو کشور و همچنین روند ترجمه در دو کشور بعد از انقلاب اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Chronological Study of Cultural Relationships Between Iran and Armenia through Translation

نویسندگان [English]

  • Sarineh Gharibian 1
  • Ahmad Sedighi 2
  • Andranik Simoni (Simonian) 3
چکیده [English]

The effect of translation on political, economic and cultural relations is an undeniable issue. Translation is one of the ways to convey information and knowledge all over the world. Moreover, it is a way to establish relationships among nations with different languages. Iran and Armenia are two very close peoples that have had deep relations from antiquity and share a common culture, background and destiny. One of the main aspects in translation which helps to study cultural relations between two nations is the history of translation. Studying the Persian-Armenian translations and becoming familiar with professional translators, will give us information about Iran and Armenia and their interactions. Despite all these relations and common points, unfortunately little attention has been paid to the history of translated works in Persian and Armenian languages up to now. The main goal of this historical research is to introduce the history of Persian-Armenian translations in Iran and Armenia and its trend after the Islamic revolution of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashkharabar
  • Cultural Center of Iran in Armenia
  • Cultural Relations.
  • Grabar
  • Independence of Armenia
  • Islamic Revolution of Iran
  • Mesrop Mashtots