دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

گردابی چنین هایل، خوانش ریس از جین ایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2019.271019.1774

مصطفی باقری؛ عیسی سلیمانی


فهم «در انتظار گودو» از منظری روانکاوانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2019.282293.1852

آرش حیدری؛ هدایت نصیری


تبیین نظریه اشارات نسبی در رمان سرزمین خوشحالی اثر رابرت الن جیمیسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2019.282817.1860

سید محمد مرندی؛ پریسا فتحعلی


بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2020.286987.1887

اعظم رضایی؛ فاضل اسدی امجد


بازنمایی روان‌زخم در داستان کوتاه «منظره‌ای با اتوی چُدنی»اثر هاروکی موراکامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2020.288882.1895

سید رحیم موسوی نیا


غربت گزینی و روح الینه شده در درونمایۀ شعری «شیرکو بی کَس» و «معروف رصافی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2020.297006.1944

اسماعیل برواسی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ حسین ناظری


شِگرف خُرد در سروده‌های ویلیام کارلوس ویلیامز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.326969.2184

نیلوفر بهروز؛ زهرا جان نثاری لادانی


اریک شویار : این سو یا آن سوی نوشتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.325569.2172

الله شکر اسداللهی تجرق؛ زینب طهماسبی


تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.323555.2152

فریده پورگیو؛ علی اکبر نوروزی


"ما را به یاد آرید!" بررسی تطبیقی شعر "یاد آر" دهخدا با "به آیندگان" برشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.320669.2128

رعنا رئیسی


پژوهشی بر نوع ادبی " بارا ماسا "در ادبیات هندی- و فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.318231.2104

فرزانه اعظم لطفی


نقد روانکاونه رمان «مردان آفتاب» بر اساس نظریة مکانیسم دفاعی فروید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2020.309360.2042

عزت ملاابراهیمی؛ ریحانه حمزه


مفهوم مقبولیت در «وجـدِ پنهان» به قلم سر دیوید هِر از نگرگاه نوتاریخ‌گرایانه میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2019.264277.1737

سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی


از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه ; نگاهی سوسیوکریتیک به چند اثر از ژرژ پرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2019.271770.1780

محمدحسین جواری؛ مهدی افخمی نیا؛ آرزو عبدی


"روش‌شناسی فرمالیسم نظام‌مند" "الگویی پیشگام در تدوین مبانی نظری تاریخ‌ادبیات‌نویسی قرن بیستم"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2020.297651.1948

راضیه حجتی زاده


بررسی تطبیقی آگنوستیسیسم در قصیده «طلاسم» ایلیا ابوماضی و غزل «من این ایوان نه تو را نمی دانم» مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2020.300725.1974

هدایت الله تقی زاده؛ هدایت الله تقی زاده


بررسی استعاره های غم و شادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2020.290281.1903

ساناز تقی پوری حاجبی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل‌زاده


بررسی تطبیقی مفهوم شناسی عشق در دو رمان ذاکرة الجسد و جزیرة سرگردانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2020.308011.2028

مهران نجفی حاجیور؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


دموکراسی ادبی در آوازهای مالدورور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2020.308957.2037

حسن زختاره؛ اسماعیل فرنود


«معشوق» آینه‌ای با بازتاب درونمایه‌های عاشقانه آراگون در «آیدا در آینه» شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2021.311443.2062

زهره ساکیان؛ محمد طاهری


آندره ژید و گفتمان‌های قدرت؛ نگاهی نو به فرآیند افسون‏‌زدایی از کمونیسم در کتاب بازگشت از شوروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jor.2022.324725.2162

سبحان فیوضی؛ روح الله حسینی