نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/jor.2021.323555.2152

فریده پورگیو؛ علی اکبر نوروزی


3. کنش زبانی، اجرا گری و محنت جنسیّت در پیگمالیون

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 253-272

10.22059/jor.2019.285554.1871

فریده پورگیو؛ محسن اوجاقی