اقلیّت‌سازی کارائیبی در قلمروی اروپایی: بازخوانی رابینسون کروزو در پانتومیم نوشته‌ی دِرِک والکات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک

2 دانشگاه تهران

10.22059/jor.2022.340842.2284

چکیده

دِرِک والکات در پانتومیم به خوانش منحصر‌به‌فرد خود از رمان رابینسون کروزو نوشته‌ی دَنیل دفو، رمانی که بخشی از حافظه‌ی فرهنگی غربی را تشکیل می‌دهد، می‌پردازد. آنچه او به‌عنوان نویسنده‌ای غیر اروپایی انجام می‌دهد، ورود به قلمروی زبان و ادبیات اروپایی و قلمروزدایی آن به‌منظور بیان دغدغه‌های جمعی بومی خود است. از‌آنجا‌که رمان رابینسون کروزو حاوی ارزش‌های استعماری است، والکات آن را نقطه‌ی شروع مناسبی برای مقابله با اروپا‌محوری موجود در ادبیات غرب و تولید ارزش‌های ضد‌استعماری می‌داند. مقاله‌ی پیش‌رو از مفاهیم «ادبیات اکثریّت»، «ادبیات اقلیّت»، «قلمروزدایی» و «شدن» از ژیل دلوز و فلیکس گتاری بهره می‌برد تا نحوه‌ی گفتمان‌گریزی از سنّت اروپایی و تلاش برای گفتمان‌سازی ضد‌استعماری در نمایشنامه‌ی والکات را مورد بررسی قرار دهد. دغدغه‌های مذکور در حیطه‌هایی همچون راهبرد کلّی والکات در بازنویسی آثار فاخر ادبی، امکانی که متاتئاتر به والکاتِ پسااستعمار جهت اقلیّت‌سازی در ادبیات اکثریّت می‌دهد، واسازی مفاهیم استعماری و تغییر بنیادین در معنا و جایگاه فرودست مورد بحث و بررسی قرار می-گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Caribbean Minoritization in European Territory: Rereading Robinson Crusoe in Derek Walcott’s Pantomime

نویسندگان [English]

  • Mahdi Javidshad 1
  • Navid Maghsoud 2
1 Assistant Professor of English Language and Literature, Arak University
2 University of Tehran
چکیده [English]

In Pantomime, Derek Walcott presents his unique reading of Daniel Defoe's Robinson Crusoe, a novel that forms part of Western cultural memory. What Walcott as a non-European writer does is entering the realm of European language and literature and deterritorializing it in order to express his indigenous collective concerns. Because Robinson Crusoe contains colonial values, Walcott sees it as a proper starting point for confronting the centralism of Western literature and producing anti-colonial values. The present article applies the concepts of “major literature,” “minor literature,” “deterritorialization,” and “becoming” by Gilles Deleuze and Felix Guattari to explore Walcott’s method of dissociation from European tradition and discourse and examine the attempt to fashion anti-colonial discourse in the play. These concerns are discussed in such areas as Walcott's overall strategy in rewriting canonical works, the possibility that metatheatre gives to the postcolonial Walcott to minoritize in major literature, the deconstruction of colonial concepts, and the fundamental change in meaning and status of the subaltern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derek Walcott
  • Pantomime
  • Robinson Crusoe
  • minor literature
  • Eurocentrism
  • deterritorialization
  • becoming