تک‌گویی نمایشی و مقاومت سیاسی: خوانشی جیمسونی از رمان «بنیاد گرای ملول» اثر محسن حامد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو گروه زبان عمومی دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران،تهران،‌ایران

2 گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارشاد دماوند، دماوند،‌ایران

چکیده

مقاله­ی حاضر با خوانشی انتقادی به واکاوی رمان «بنیاد گرای ملول» اثر محسن حامد با هدف بررسی امکان بروز مقاومت سیاسی در نتیجه­ی ویژگی­های ظاهری اثر مورد اشاره می­پردازد. اسلوب و رویکرد ادبی این مقاله بر پایه­ نظریات فیلسوف شهیر معاصر فردریک جیمسون است. از دیدگاه جیمسون، در بسیاری از موارد، برتری دادن محتوای اثر بر صورت آن (فرم) باوری اشتباه می­باشد زیرا ویژگی­های ظاهری آثار هنری دربردارنده­ی امکان مقاومت سیاسی می­باشند که به­ واسطه­ی آن­ها پایداری سیاسی مخاطبان در برابر گفتمان­های حاکم عملی می­گردد. پرسشی که پژوهش پیش­رو مطرح می­سازد این است که آیا رمان حامد می­تواند به دلیل استفاده­ از تکنیک تک­گویی نمایشی به برانگیختن حس مقاومت سیاسی در مخاطب بینجامد. در این خصوص، با خاموش کردن شهروند آمریکایی، ویژگی­های ظاهری رمان این امکان را در اختیار مخاطب قرار می­دهند تا با ورود به ذهن شخصیت اصلی جهان سومی داستان، به دنیا از دریچه­ی نگاه وی بنگرد. علاوه بر آن، استفاده­ی رمان از تک­گویی نمایشی نه تنها امکان ورود خواننده اثر را به دنیای شخصیت اصلی مسلمان داستان فراهم می­نماید، بلکه امکان ظهور ایستادگی سیاسی مخاطب را در برابر گفتمان­های بیگانه­ستیزانه و اسلام­هراسانه­ی حاکم بر جامعه­ی آمریکا در نتیجه­ی حملات تروریستی یازدهم سپتامبر فراهم می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dramatic Monologue and Political Resistance: A Jamesonian Reading of Mohsin Hamid’s The Reluctant Fundamentalist

نویسندگان [English]

  • Amir Riahi Nouri 1
  • Roya Elahi 2
1 Department of English Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of English Language, Ershad University of Damavand, Damavand, Iran
چکیده [English]

The present article endeavors to examine Mohsin Hamid’s The Reluctant Fundamentalist so as to attest to the political resistance effected by its formal aspects. The researchers are inclined to survey Hamid’s novel in the light of the mind-sets of the illustrious contemporary philosopher and literary critic Fredric Jameson. According to Jameson, it is a falsehood to think that the form of a work of art should be considered to be less important than its content owing to the fact that the formal aspects of art embody resisting possibilities and are prone to galvanize the reader into subversive activity. The question the article poses is that whether the novel’s development of dramatic monologue can provide the reader with a unique opportunity for political resistance. In this regard, the formal aspects of the novel can silence the American citizen in order to enable the reader to perceive the world through the eyes of the novel’s Third-World speaker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dramatic Monologue
  • The Reluctant Fundamentalist
  • Political Resistance
  • Mohsin Hamid
  • Fredric Jameson
Banita, Georgiana. "Race, Risk, and Fiction in the War on Terror: Laila Halaby, Gayle Brandeis, and Michael Cunningham". Lit: Literature Interpretation Theory, vol. 21, no. 4 (2010): 242-68. Accessed 9 Feb. 2016.
Boehmer, Elleke, and Stephen Morton. "Terror and the Postcolonial." Terror and the Postcolonial: A Concise Companion. Edited by Elleke Boehmer and Stephen Morton. Blackwell Publishing Ltd, Chichester, 2010.
Bonner, Raymond. "A Ticking Bomber". National Interest, vol. 97(2008): 69-78. Accessed 14 Aug. 2016.
Brooks, Cleanth. The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. New York: 1947.
Bush, George W. "Address to the Nation in Light of the Terrorist Attacks of September 11". American Rhetoric. 11 Sept. 2001.  Accessed 9 Feb. 2016. http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm
Byron, Glennis. Dramatic Monologue. London: Routledge, 2003.
Chakravorty, Mrinalini. In Stereotype: South Asia in the Global Literary Imaginary. New York, Columbia UP, 2014.
Cilano, Cara. "Manipulative Fictions: Democratic Futures in Pakistan" From Solitary to Schism: 9/11 and after in Fiction and Film from outside of the U.S. Edited by Cara Cilano. Amsterdam, Rodopi, 2009.
Eddine Madiou. “Mohsin Hamid Engages the World in The Reluctant Fundamentalist: ‘An Island on an Island’, Worlds in Miniature and ‘Fiction’ in the Making”. Arab Studies Quarterly, Vol. 41-4 (Fall 2019): 271-297.
Gray, Richard. After the Fall: American Literature Since 9/11. Chichester, West Sussex, Wiley-Blackwell, 2011.
Hamid, Mohsin. The Reluctant Fundamentalist. Orlando, Harcourt, 2007.
---. "Slaying Dragons: Mohsin Hamid Discusses The Reluctant Fundamentalist". Psychoanalysis & History Psychoanalysis and History 11.2 (2009): 225-37.
Hartnell, Anna. "Moving through America: Race, Place and Resistance in Mohsin Hamid's The Reluctant Fundamentalist". Journal of Postcolonial Writing, vol. 46. no. 3-4 (2010): 336-48. Accessed 9 Feb. 2016.
Head, Dominic. The State of the Novel: Britain and Beyond. Malden, MA, Blackwell Pub., 2009.
Jameson, Fredric. Marxism and Form; Twentieth-century Dialectical Theories of Literature. Princeton, NJ, Princeton UP, 1972.
---. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, NY, Cornell UP, 1981.
Jones, David Martin, and M. L. R. Smith. "Terror and the Liberal Conscience: Political Fiction and Jihad—The Novel Response to 9/11". Studies in Conflict & Terrorism, vol. 33, no. 10 (2010): 933-48. Accessed 9 Feb. 2016.
Keeble, Arin. 9/11 Novel: Trauma, Politics and Identity. Jefferson, McFarland, 2014.
Liao, Pei-Chen. "Post"-9/11 South Asian Diasporic Fiction: Uncanny Terror. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2013.
Lukács, Georg. The Theory of the Novel. Translated by Anna Bostock. Cambridge, MIT Press, 1974.
Munos, Delphine. "Possessed by Whiteness: Interracial Affiliations and Racial Melancholia in Mohsin Hamid’s The Reluctant Fundamentalist". Journal of Postcolonial Writing, vol. 48 no.4 (2012): 396-405. Accessed 9 Feb. 2016.
Pirnajmuddin, Hossein & Motahareh Sadat Peyambarpour. "Ian McEwan and Liberal Humanism: A Reading of Saturday". Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 25, no. 1 (2020): 183-208.
Scanlan, Margaret. "Migrating from Terror: The Postcolonial Novel after September 11". Journal of Postcolonial Writing, vol. 46 no. 3 (2010): 266-78.  Accessed 9 Feb. 2016.
Sessions, Ina Beth. “The Dramatic Monologue”. PMLA, vol. 62 no. 2 (1947): 503–516. Accessed 4 Sep. 2016.
Sinfield, Alan. Dramatic Monologue. London, Methuen, 1977.
Solomon, Deborah. “ ‘The Stranger’. Interview with Mohsin Hamid”. New York Times Magazine, 15 Apr. 2007.
Stanzel, F. K. A Theory of Narrative. Translated by Charlotte Goedsche. Cambridge, Cambridge UP, 1984.
Szołtysek, Julia. “Violent Closeness between ‘Victims’ and ‘Perpetrators’ in Don DeLillo's Falling Man and Mohsin Hamid's The Reluctant Fundamentalist”. Culture and the Rites/Rights of Grief. Edited by Zbigniew Białas, et al. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars, 2013.
Taheri, Zahra. “There is more to Images than Meets the Eye: A Visual-Social Semiotic Reading of Sasson’s Princess”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],  vol. 24, no. 1 (2019): 193-220.
Yassin-Kassab, Robin. "Islam in the Writing Process." Religion & Literature, vol. 43 no. 1(2011): 139-44. Accessed 9 Feb. 2016.