دلالت‌های معرفت‌شناختی از منظر زیبایی‌شناسی نظریه‌ی "آشوب" در نمایشنامه‌ی آرکادیا اثر تام استاپرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه ازاد پرند مدیر بازرگانی شرکت پلردارو

چکیده

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن رابطه و پلی به منظور پر کردن فاصله‌ی میان دو پدیده‌ی علم و هنر از طریق جلوه‌گر ساختن این رابطه در دنیای تئاتر و دراماتیک کردن دنیای علم در فرم و محتوای نمایشی تلاش می‌کند. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر، نمایان ساختن دلالت‌های معرفت‌شناختی نظریه‌ی آشوب از منظر زیبایی‌شناسی در آرکادیا (1993)، نمایشنامه‌ی تام استاپرد، با بررسی جنبه‌هایی چون زبان، فرم، ساختار و محتوا است. استاپرد با نشان دادن واقعیت به عنوان یک "بازی" یا "نمایش"، دلالت‌های نظریه‌ی آشوب و آنتروپی را در نمایش علمی آرکادیا به تصویر می‌کشد. با این همه، استاپرد نگاه زیباشناختی به "آشوب" دارد. به همین دلیل "آشوب" برای وی، مکانی برای فرصت‌ها است. جایی که بی‌نظمی، خود پدیدآورنده‌ی نظم است. پس "آشوب" را آن‌گونه که در اذهان رواج دارد با تعابیر منفی چون هرج و مرج، بی‌نظمی، بی‌هدفی و از این دست مترادف نمی‌کند، بلکه آن را خاستگاه انرژی می‌داند که از پی آن تغییر، دگرگونی، خلاقیت، ابتکار و امید به منصه‌ی ظهور درآمده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological Implications of ‘Chaos’ Aesthetics in Tom Stoppard’s Arcadia

نویسنده [English]

  • Masoomeh Biglari
University Lecturer Commercial Manager
چکیده [English]

The present research attempts to provide a possibility of bridging the gap between science and art by bringing to light the recent manifestations of science-art interaction in theatre and dramatizing the world of science thematically and formally.The purpose of the present thesis is to excavate the epistemological implications of ‘chaos’ in one of the plays by Tom Stoppard,Arcadia(1993) meticulously through the mediums of language, form, structure and content. Stoppard,by applying the very implications of ‘chaos’ and ‘entropy’in the science play,Arcadia, and by the depiction of reality as a game or spectacle, the destabilization of identity and the inability of language to offer security of meaning, and questioning and dismantling of the individual self, which leaves the text as an epistemological inquiry into how meaning is constructed.Yet, Stoppard sees ‘chaos’ aesthetically,hence he adjusts his vision to see ‘chaos’ as a place of opportunities,a location of interactive disorder generating new orders- then not necessarily be synonymous with randomness, rather it is a source of energy out of which change,creativity,and hope have sprung.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos Aesthetics
  • Epistemology
  • Entropy
  • Form
  • Content

Aman, Yasser Khamees Ragab (2007). "Chaos Theory and Literature from an Existentialist Perspective". CLCWeb: Comparative Literature and Culture 9.2.: http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol9/iss4/5>.

Bird, Alexander (2011). "Thomas Kuhn". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/thomas-kuhn/>. Cambridge Companions Online © Cambridge University Press.

Demastes, William, (1998).Theatre of Chaos, Beyond Absurdism, into Orderly_ Disorder. Cambridge UP.

Edwards, Denis, (2003). "Chaos, Religious and Philosophical Aspects". Encyclopedia of Science and Religion. Cambridge Companions Online. Gale Cengage.

Fleming, John, (2002). Stoppard's Theatre: Finding order Amid Chaos. University of Texas Pres. Austin, USA.

Hayles, Katherine, (2001). "Chaos Bound: Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science". The Cambridge Companion to Tom Stoppard. Cambridge University Press.

Hesiod. Theogony. http://www.msu.edu/~tyrrell/thegon.pdf.

Hooti, Noorbakhsh and Samaneh Shooshtarian. "A Postmodernist Reading of Tom Stoppard's Arcadia". "Studies in Literature and Language". Vol. 1, No. 7, 2010, pp. 13-31.www.cscanada.org.

Jernigan, Daniel. "Tom Stoppard and "Postmodern Science": Normalizing Radical Epistemologies in Hapgood and Arcadia". Gale, Cengage Learning: 2003. www.wmich.edu/compdr.

Lukas, Stephen. "Et in Arcadia". http://www.collegetermpapers.com/TermPapers/ English/ Tom_ Stoppard.html.

Nadel, Ira, (2006). B. Stoppard and Film. Cambridge Companions Online ©. Cambridge: Cambridge UP.

Nieferhoff, Burkhard, (2001/2002). "Fortuitous Wit: Dialogue and Epistemology in Tom Stoppard' s Arcadia". Cambridge Companions Online ©. Cambridge: Cambridge UP, 11.1: 42-59.

Oord, Thomas Jay, (2003). "Defining Love: A Philosophical, Scientific, and Theological Engagement". Encyclopedia of Science and Religion. Cambridge Companions Online. Cengage: Gale.

Polvinen, Merja, (2008). Reading the Texture of Reality Chaos Theory, Literature and the Humanist Perspective. English Department Studies 6. Helsinki: University of Helsinki Print.

Prigogin, Ilya, (1997). The End of Certainty.Trans. Odile Jacob. First Edition. New York: The Free press.

Pritzker, Elaine C, (2011). "Tom Stoppard: Humanizing Chaos" FIU Electronic Theses and Dissertations. Paper 401. http://digitalcommons.fiu.edu/etd/401.

Rae, Greg, (1993). http:// www.imho.com/grae/ chaos /chaos.html.

Stoppard, Tom. Arcadia. New York: Faber and Faber.