ویژگی های شخصیت پیکارسک در داستان های ایرانی و خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار

چکیده

پیکارسک(picaresque)به سبک داستانی ای اطلاق می شود که در قرن شانزدهم در اسپانیا شکل گرفته و از خصوصیات بارز آن ها وجود شخصیت های کلاش و پهلوان پنبه است. البته برخی محققان بر این باورند که سبک داستانی پیکارسک، به تقلید از نوع ادبی مقامه در ادبیات شرقی شکل گرفته است، آن چه ما را به انجام این پژوهش بر انگیخت وجود تشابه در ویژگی های شخصیتی داستان های پیکارسک در ادبیات جهان بود. حال با این مقدمه می خواهیم بدانیم کدام ویژگی های شخصیتی در داستان های پیکارسک ایران و جهان وجود دارد که ادعای ما مبنی بر پیکارو بودن این شخصیت ها را به اثبات برساند. همچنین در پی آنیم تا در انتهای پژوهش به یک دستور زبان روایی برای سبک داستانی پیکارسک، با تکیه بر ویژگی های مشترک پیکارسک ایرانی و خارجی دست یابیم. لذا پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی و مقایسۀ ویژگی های شخصیتی پیکارو در چندی از داستان های ایرانی و خارجی می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features the characters in the stories of Iranian and foreign Pykarsk

نویسنده [English]

  • eliyas norayi
master
چکیده [English]

Pykarsk (picaresque) refers to a narrative style that emerged in the sixteenth century in Spain and one of the characteristics that are mercurial character and a bully. Some researchers believe that Pykarsk narrative style, in imitation of the genre could be investigated in Eastern literature is formed, what we have to do this research raised similarity in personality traits stories in world literature was Pykarsk. With this introduction we want to know what personality traits in fiction stories Pykarsk Iran and the world that our claim that these figures prove Pykarv. The research methodology utilizes analytical and library resources to evaluate and compare the characteristics of some of the stories of Iranian and foreign Pykarv deals.characteristics of some of the stories of Iranian and foreign Pykarv deals.characteristics of some of the stories of Iranian and foreign Pykarv deals.characteristics of some of the stories of Iranian and foreign Pykarv deals.characteristics of some of the stories of Iranian and foreign Pykarv deals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pykarsk
  • Personality
  • Character
  • common features
  • Iranian Pykarsk
ابراهیمی حریری، فارس(1386)، مقامه‌نویسی در ادبیات فارسی، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران.

انوشه، حسن و دیگران (1376)، فرهنگنامۀ ادبی فارسی (دانشنامۀ ادب فارسی 2)، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.

بلخی، حمیدالدین ابوبکر بن عمر محمودی (1365)،  مقامات حمیدی، تصحیح رضا انزابی نژاد، چ2، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

تودوروف، تزوتان (1379)، بوطیقای ساختارگرا، ترجمۀ محمد نبوی، انتشارات آگاه، تهران.

توین، مارک (1366). ماجراهای هاکلبری فین، ترجمۀ نجف دریابندری، خوارزمی، تهران.

خدابنده، نسرین (1389)، «مقایسۀ گلستان با مقامات»، رشد زبان و ادب فارسی، شمارۀ95، صص، (9-11).

خطیبی، حسین(1375)، فن نثر، چاپ دوم، زوّار، تهران.

داد، سیما (1371)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، مروارید، تهران.

دفوئه، دانیل (1372)، رابینسون کروزوئه، تلخیص از ماری کارلوت، ترجمۀ خسرو شایسته، چاپ ششم، ارغوان، تهران.

رضایی،عربعلی (1382).واژگان توصیفی ادبیات، انگلیسی-فارسی، فرهنگ معاصر، تهران.

سارتر، ژان پل (1389)، تهوع، ترجمۀ میر جلال‌الدین اعظم، چاپ یازدهم، نیلوفر، تهران.

سعدی، مشرف­الدین مصلح بن عبدالله (1387)، گلستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، خوارزمی، تهران.

سعیدیان، عبدالحسین (1369)، دایره المعارف ادبی، امیرکبیر تهران.

سیبر، هری (1389)، پیکارسک( داستان قلاشان)، ترجمۀ فرزانه طاهری، مرکز، تهران.

شفق، اسماعیل و علی آسمند جونقانی(1394)، «بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی»، فنون ادبی، شمارۀ 12، صص، (9-22).

عباسی، علی (1385)، «دورنمای روایتی»، پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر، شمارۀ 1، صفحات، 91-75).

----، ---. (1381)، «گونه‌های روایتی»، پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 33، صفحات، (74-51).

فرهنگی، سهیلا (1382)، «شخصیت و شخصیت‌پردازی در داستان»، رشد آموزش زبان فارسی، شمارۀ 66، صص، (73-68).

کزازی، میر جلال‌الدین و سبزیان میرآبادی، سعید (1388). فرهنگ نظریۀ و نقد ادبی واژگان ادبیات و حوزه‌های وابسته، (چاپ اول)، مروارید، تهران.

لارنس، پرین (1362)، تأملی دیگر در باب داستان، ترجمۀ محسن سلیمانی، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.

لوساژ، آلن رنه (1377). سرگذشت ژیل بلاس، ترجمۀ میرزا صالح شیرازی، به کوشش غلامحسین میرزا صالح، معین، تهران.

لینت ولت، ژپ (1390)، رساله‌ای در باب گونه شناسی روایت- نقطۀ دید، ترجمۀ علی عباسی و نصرت حجازی، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

متینی، جلال(1375)، «مقامه­ای منظوم به زبان فارسی»، ایران نامه، شمارۀ4، صص، (27-34).

هدایت، صادق (1377)، بوف کور، سیمرغ، تهران.