چرایی جایگزینی عنوان رمان ژِه به ابله محله در ترجمه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

2 روزنامه نگار

چکیده

رمان ابله اثر فیودور داستایفکسی نویسندة صاحب نام قرن نوزده روسیه است و رمان ژِه اثری است از کریستین بوبن، نویسندة معاصر فرانسوی که در آخرین ترجمه، عنوان فارسی آن به ابله محله تغییر یافته است. در این جستار کوشیده شده است تا با مطالعه‌ای تطبیقی، همراه با بررسی روانکاوانة شخصیت پرنس میشکین، قهرمان رمان ابله داستایفسکی، و اَلبَن، شخصیت اصلی رمان ژِه، از زاویه دیدی یکسان، برای این پرسش پاسخی بیابیم که با توجه به نظریه‌های رایج ترجمه، آیا تغییر عنوان در ترجمه، آن هم به تصور شباهت‌های میان دو شخصیت اصلی رمان‌های مورد بحث و این که برای نویسندگان دو اثر، جنبه‌های روانی شخصیت‌های اصلی اهمیت ویژه‌ای داشته است، توجیهی دارد یا نه؟ در آن صورت جایگزینی عنوان از اختیارات مترجم خواهد بود یا پیرو قواعد ترجمه؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reasearch about feasibility of changing the title of "Geai" to "Doodle the neighborhood" in its persian translation

نویسنده [English]

 • saeed hatami 1
1
2
چکیده [English]

The novel "The Idiot" by Fyodor Dostoevsky's work (born 1821), author of the famous Russian novel "special" that M. Instructional new translation of it in 1381 as "Idiot neighborhood" has been published, a work of Christian Bobin (b. 1951..), contemporary French writer. In this paper, the authors have attempted to compare the adaptive character of Prince, hero of Dostoevsky's novel The Idiot, and Albin, the main character of the novel, especially, the same visual angle, to the question whether the name change, the translation of the above, depending on the grounds that Translator with perceived similarities between the two main characters, has been presented, essentially logical, plausible or not. Rvankavanh this research approach is based on the fact that both the author's personality and psychological aspects of the process and the shaping of the main characters and their stories have paid special attention. The results of this study demonstrate the fundamental differences between the two main characters, the interpreter can not explain the scientific basis and logic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geai
 • Idiot
 • Albin character
 • Moikhkin character
 • psychoanalytic study
 1. Bibliography                                                                     

  Bobin, Christian.(1389/2010). Geai, Translated by Mahvash-e Qhavimy (by title  Ablah-e Mahalle), Tehran: Ashian.

  ………, ……………  .(1388/2009). Geai, Translated by Farzin-e Gazerani,Tehran: Sales.

  Carr, Edward Hallett .(1387/2008). Dostoevsky a new biography, Translated by Khashayar-e Daihimi, Tehran: Tarh-e now  Publications.

  Dostoyevsky, Fyodor.(1387/2008). Idiot, Translated by Soroosh-e Habibi, Tehran:Cheshme Publications.

  Jongsma, Arthur E .(1387/2008). The child psychotherapy treatment planner 2ne ed, Translated by Sayyed Ali Kimiaee and Ahmad-e Omidvar , Tehran:Roshd Publications.

  Healy, Chris  .(1390/2011). Understanding your borderline personality disorder : a workbook, Translated by Majid-e Mahmoodaliloo, Tehran: Nayvand.

  Kachooee, Hosain .(1380/2001).Sare, Rahnema-ye Bimaran (Epilepsy, Patients Guide), Tehran:Golban.

  Mash, Eric J (1391/2012) Abnormal child psychology, Translated by Mohammad-e Mozaffary-e Makkyabady,Tehran:Roshd.

  Mirsadeqhy,Qholy.(1385/2006).Sare (Epilepsy). Tehran:Hayyan.

  Seyyed Hosseini, Reza.(1387/2010).Maktabha-ye Adabi (Literary school's), Tehran: Negah Publications.

  …………………..... ,……… .(1378/1999). Moarrefy-e Asar-e Maktoob-e Melal-e Jahan(A Dictionary of Written works from all eras and all parts of the world), Tehran:Soroosh Publications.

  کتابنامه:

  1. بوبن، کریستین، (1389)، اَبلهِ محلّه، ترجمه مهوش قویمی، چاپ هفتم، تهران: آشیان.
  2. ......، ............ ،(1388)، ژه، ترجمه فرزین گازرانی، تهران: ثالث.
  3. جانگسما، آرتور.ای، (1387)، راهنمای گام به گام درمان مشکلات روانی کودکان، ترجمه سیّدعلی کیمیایی واحمد امیدوار، چاپ سوم، تهران:رشد.
  4. داستایفسکی، فیودور،(1387)،ابله، ترجمه سروش حبیبی، چاپ پنجم، تهران: نشرچشمه.
  5. سیدحسینی، رضا،(1389)، مکتب های ادبی، ج1، تهران: نشرنگاه.
  6. ............. ، ......، (1378)، فره‍ن‍گ‌ آث‍ار: م‍ع‍رف‍ی‌ آث‍ار م‍ک‍ت‍وب‌ م‍ل‍ل‌ ج‍ه‍ان‌ از آغ‍از ت‍ا ام‍روز ،تهران، انتشارات سروش.
  7. کچویی حسین،(1380)، صرع (راهنمای بیماران)، تهران: گلبان.
  8. مش، اریک‌جی و دیوید‌. ای. وولف (1391) روانشناسی مرضی کودک، ترجمۀ محمّد مظفّری مکّی‌آبادی و همکاران ،چاپ دوم، تهران:رشد.
  9. میرصادقی، قلی و طاها پورامین ،(1385)، صرع، تهران: حیّان.
  10. کار، ادوارد هلت،(1387) ،داستایفسکی جدال شک و ایمان، مترجم خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
  11. هیلی کریس(1390)، اختلال شخصّیت مرزی راهنمای عملی برای درمانگران و درمانجویان، ترجمه مجید محمود علی لو و همکاران ، تهران: نیوند.