نوال السعداوی و گونة ادبی «رمان نفت»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه بیرجند، دانشجوی کارشناسی ارشد

3 دانشگاه بیرجند، استادیار زبان و ادبیات عرب

چکیده

تقسیم‌بندی انواع رمان با توجه به ملاک‌ها و مؤلفه‌های متعدد و
متنوعی چون محتوا، ساختار، زمان، مکان، شخصیت و غیره، (یا برجستگی و محوریت یافتن یکی
از آن‌ها) انجام می‌شود. یکی از همین مؤلفه‌ها (محتوا) به رمان‌هایی که به‌طور جدی
به نفت و مسائل پیرامون آن توجه کرده‌اند، تشخص خاصی بخشیده است؛ به گونه‌ای که می‌توان
گفت دارای استقلال نسبی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به طور قطع ذیل انواع شناخته شدة
رمان قرار داد و شاید بتوان عنوان جدیدی برای این نوع رمان‌ها برگزید. نگارندگان،
در این تحقیق می‌کوشند، با تکیه بر «نظریة رمان» و قواعد تعریف انواع رمان، پس از
تحلیل و بررسی رمان عشق در روزگار نفت (الحب فی زمن النفط) نوال
السعداوی، گونه‌ای از رمان، به عنوان «رمان نفت» را به عنوان گونه‌ای مستقل، معرفی
کنند و بر اساس نظریه‌های رمان، از آن تعریفی ارائه دهند. از این پژوهش چنین برمی‌آید
که آثار دربرگیرندة مؤلفه‌هایی چون نفت و مسائل و پیامدهای مربوط به آن، می‌توانند
ذیل عنوان «رمان نفت» قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nawal El Saadawi & Genre of "Petroleum Novel"

نویسندگان [English]

  • ebrahim mohammadi 1
  • effat fareq 2
  • Abdolrahim haghdadi 3
1
2
3
چکیده [English]

Scholars have divided novels into various types based on different
criteria including content, structure, place, etc. Some novels have been written
with the key topic of oil and its relevant issues, thus having a special
autonomy which bans them to be placed under the novel category. Therefore, a
new name should be chosen for these novels, something which seems forgotten in
novel categorization. Using the theroy of the novel and its defining
principles, this research tries to introduce a novel type called “Petroleum Novel”
to the readers after conducting an analysis of the novel Alhobo fi Zaman-e Naft
by Nawal El Saadawi in Arabic. . The results suggest that the novels covering
such elements as oil and its relevant outcomes should be placed under the title
“Petroleum Novel”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel Theory
  • Typology of Novel
  • Petroleum Novel
  • Nawal El Saadawi
  • Alhobo fi Zaman-e Naft