بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطیر جهان

نویسنده

دانشگاه پیام نور فارس

چکیده

در بررسی اساطیر و آثار ادبی جهان، به نمونه‌هایی بر می‌خوریم که مضمون آنها نبرد بین خویشاوندان نزدیک و به‌ ویژه پدر و پسر است. این داستان‌ها به شکل‌های مختلف، از جمله اسطوره، تراژدی، حماسه، افسانه و روایات مذهبی دیده می‌شوند، ولی از نظر ساختار و طرح کلی به یکدیگر نزدیکند و در برابر ژانرهای دیگر ویژگی‌های خاص خود را دارند. اما ریشة این نوع حوادث در چیست؟ در چه نوع جوامعی رخ می‌دهد؟ آیا تنها به یک قوم و ملت مربوط و محدودند؟ آیا نوع جوامع و رسم و سنت‌ها و اعتقادات متداول آنها در به وجود آمدن چنین داستان‌هایی نقش دارد؟ چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در طرح داستان‌هایی با این مضمون با داستان رستم و سهراب وجود دارد؟‌ این پژوهش می‌کوشد با تحلیل و بررسی چند نمونه از این نوع داستان‌ها و توجه به نکاتی همچون دوری از پدر و مادرسالاری و خودداری از بیان نام، در حد امکان به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Rostam and Sohrab with Similar Stories From World Mythology

نویسنده [English]

  • Mahmoud Kamali
چکیده [English]

In carrying out research in Mythology and literary works in the world, we see some works in which the subject matter is a combat between close relatives; especially father and son. These stories are in different forms like myth, tragedy, epic, fiction and religious narratives but they are close together in structure and basic plot and have special features peculiar to them. But, what's the root of these kind of adventures? In what kind of societies, does it happen. Is it in a single nation merely? Do societies and their customs, traditions, and opinions have a role in the emergence of such Stories? What are the differences and similarities between similar works in different cultures to Rostam and Sohrab? This research tries to answer this question by analysis and scrutiny of some samples of these stories with regard to parental separation and refusal to disclose their names.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosing the Name
  • Filicide
  • Matriarchy
  • Patricide
  • Rostam and Sohrab