نقد اسطوره ای نوشته های کافکا

نویسنده

چکیده

فرانتس کافکا به عنوان یک نویسنده فلسفی، در پی یافتن حقیقت است و به تجربیات شخصی زندگی خود بعدی اسطوره ای می بخشد. این دورنمایه افلاطونی، این اشتیاق روح برای یافتن حقیقت، مضمون اصلی داستان های بلند و کوتاه او به شمار می آید. در این مقاله، شاهکارهای کافکا، در ارتباط باکتاب مقدس، تفسیر می شوند. در تمام نوشته هایش، حقیقت غایب است و قهرمانان می کوشند تا به آن برسند: حقیقت به صورت نمادین در دادگاه، قصر یا سرزمینی دیگر، نشان داده می شود. از این لحاظ، کافکا را می توان با منصور حلاج یا مولانا مقایسه کرد، ولی فرقشان در این است که این عارفان به معشوق خود دست می یازند در حالی که قهرمانان نوشته های کافکا همواره در عطش وصل می سوزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Franz Kafka as a philosophical writer is in search of truth; he gives his personal experiences, a mythological dimension. His Platonic desire to attain truth is the theme of his novels and short stories. In this essay, Kafka's great works have been discussed in the light of The Old Testament. In all of his major works, truth is absent and the protagonist is desperately trying to attain it; this is symbolically demonstrated as a court, a castle or another country. In this respect, Kafka, may be compared to Hallaj or Movlana, but the difference is that these mystic figures are eventual1y re-united with their Beloved, while the protagonists of Kafka's stories are living in purgatories and fail to achieve such reconciliations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reconciliation
  • The Castle
  • the Trial
  • truth
  • Unity