نویسنده = سولماز مظفری
تعداد مقالات: 2
1. سفر قهرمانی کهن‌الگویی در ملکوت بهرام صادقی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 583-610

سولماز مظفری


2. تحلیل و بررسی نوستالژی در اشعار برگزیدۀ فدوی طوقان

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 569-585

سولماز مظفری؛ مرتضی جعفری؛ شهلا رستمی