نویسنده = علیرضا ولی پور
تعداد مقالات: 6
1. مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه

دوره 13، شماره 47، پاییز و زمستان 1387

علیرضا ولی پور؛ یوری نیکلایویچ مارچوک


3. ویژگی‌های آکوستیکی و گفتاری مخارج صوتی زبان روسی

دوره 11، شماره 35، پاییز و زمستان 1385

علیرضا ولی پور