تعداد مقالات: 656
1-دلالت‌های معرفت‌شناختی از منظر زیبایی‌شناسی نظریۀ "آشوب" در نمایشنامۀ آرکادیا اثر تام استاپرد
معصومه بیگلری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران
بهزاد قادری سهی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2-واکاوی عناصر گروتسک در هری پاتر بر اساس رویکرد کایزر
آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه یزد
زینب شیخ حسینی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه حضرت نرجس (س)
3-تحلیل و بررسی بازنماییِ تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی
بر مبنای دیدگاه جرج لوکاچ

امیرحسین حاتمی
استادیار و عضو هیأت علمی، گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
قزوین، ایران
4-روزمرِگی و غرابت تشویش‌آور آن در خودنگارة سبز
نوشتة ماری ایندیای
ژاله کهنمویی پور
استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهناز خواجوی
دانشجوی دکتری ادبیات تطبیقی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران
5-بازتاب بُن‏مایه‏های اعتراف و حسب‏حال (Confessional Poetry) در شعر انگلیسی و فارسی:
بررسی سروده‏هایی از رابرت لووِل و سهراب سپهری

مسلم ذوالفقارخانی*
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
6-بررسی سبک‌ زندگی نیما یوشیج در نامه‌های او
(بر پایه‌ی الگوی اریک لاندوفسکی)
محمدامیر مشهدی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
حمیدرضا شعیری
استاد گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
رؤیا رضایی
دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
7-بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در داستان‌های
"عهد الشیطان" توفیق الحکیم و "فاوست" گوته

یسرا شادمان
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء(س) تهران، تهران، ایران
رضا ناظمیان
استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
8-بررسی تطبیقی چند مضمون اساسی در شعر احمد شاملو و شارل بودلر

دکتر ناهید شاهوردیانی
استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سپهر یحیوی تاج‌آبادی
دانشجوی دکتری ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
9-تصاویر از آنچه می‌بینید پیچیده‌تر هستند:
تحلیل ایدئولوژی بصری در طرح‌جلدهای پرنسسنوشتۀ جین سسون

زهرا طاهری
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان
10-ژان پل سارتر و"باور غلط" در نمایشنامه آخرین نوار کراپ اثر ساموئل بکت

دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی
دانشگاه فردوسی مشهد
11-تروریسم در برابر زیست‌قدرت:
بررسی مفهوم پساسراسربین و نظارت سیال در نمایشنامۀ «زیرزمین» اثر ادوارد باند

جلال فرزانه دهکردی
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، بخش زبان‌های خارجی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
12-گفتمان‌سازی و منازعات گفتمانی در رمان دلبند از تونی موریسون
سجاد قیطاسی
دکتری ادبیات انگلیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

مریم بیاد
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدی زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
13-بررسی رئالیسم کارناوالی-تلخ‌خند و صدای دیگری از منظر باختین در شعر ”استعاره‌ها“ اثر سیلویا پلت
سید رحیم موسوی نیا
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سعیده مظلومیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
14خوانش نشانه‌شناختی «کتیبه» اخوان
دکتر علیرضا نبی لو
استاد زبان و ادبیات فارسی،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران
176. نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی

دوره 15، شماره 57، بهار و تابستان 1389

سید خسرو خاوری؛ ژاله کهنمویی‌پور


177. زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس

دوره 15، شماره 58، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-66

موسی احمدیان؛ محمدمهدی کاشانی


178. تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ

دوره 15، شماره 59، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-51

علی عباسی؛ عبدالرسول شاکری


179. طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-60

نرجس خدایی


180. حضور اسطوره‌های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی

دوره 16، شماره 61، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-60

فریده علوی؛ رضا علی اکبرپور


181. رویکرد دوپهلوی داکتارو به دورة ترقی در رمان رگتایم

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1390، صفحه 43-55

زهره رامین؛ سیدمحمد مرندی


183. ساختار معنایی جمله و نقش فعل در شکل‌گیری آن

دوره 13، شماره 44، بهار و تابستان 1387

سوتلانا ویکتورونا شوستووا


184. بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش

دوره 13، شماره 45، بهار و تابستان 1387

بهاره حاج عبدالله جواهری


185. حضور مترجم در متن روایی

دوره 13، شماره 46، پاییز و زمستان 1387

ابوالفضل حری


186. بررسی برخی از حروف اضافه روسی بیانگر مناسبات سببی و مقایسه آنها با زبان روسی

دوره 13، شماره 47، پاییز و زمستان 1387

امیر حسینی؛ علی اکبر فرزاد کیا


187. بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1387

محمدحسین حدادی


189. تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار

دوره 13، شماره 50، پاییز و زمستان 1387

کیوان زاهدی؛ حسن عشایری؛ فرشته رحیم زاده


190. بررسی تطبیقی عناصر رمان نویی در پاک کن‌ها اثر آلن روب گرییه و خواب خون نوشتة بهرام صادقی

دوره 16، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 37-55

ابراهیم سلیمی کوچی؛ مینا اعلائی


191. نقدی بر سه اثر مهم تاریخ ادبیات آلمان شرقی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-54

نرجس خدایی


195. خوانش لاکانی روانپریشی رمان بوف کور

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-61


197. زندان در سرزمینی بر فراز تپه: ملکوم اکس و قدرت دانش

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-57

زهرا جان نثاری لادانی؛ سید محمد مرندی


199. بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-58

رعنا رئیسی


200. بررسی مفاهیم پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی در نمایشنامه مرد یخی می‌آید

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 245-264

زهره رامین؛ محمدرضا حسن زاده جوانیان