تعداد مقالات: 715
1. رابینسون کروزوهای متفاوت: چندصدایی در دو داستان از جان مکسول کوتسی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-21

10.22059/jor.2015.54212

ترانه بوربور؛ استفانی نیوول


2. دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

دوره 15، شماره 58، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-30

جمشید آذری ازغندی


3. تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر

دوره 15، شماره 59، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-19

غلامرضا ذات علیان؛ عفت الله وردی


4. بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-20

فاضل اسدی امجد؛ فاطمه اسمعیلی


6. اسلام و سیاست در ادبیات نمایشی دورة الیزابت: نمایشنامههای تیمورلنگ و اتللو

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-22

فاضل اسدی امجد؛ رامین فرهادی


7. اشعار تی اس الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة تلمیحات

دوره 16، شماره 63، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-23

کامران احمدگلی؛ سروه منبری


16. جلو‌ه‌های تهران در دستار و گل سرخ: نقدی جغرافیایی بر پایتخت بر اساس دید خارجی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-32

10.22059/jor.2017.62703

فرزانه کریمیان؛ غزاله حاجی حسن عارضی


20. چرایی جایگزینی عنوان رمان ژِه به ابله محله در ترجمه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 197-220

10.22059/jor.2016.61440

سعید حاتمی؛ رضا بردستانی


21. کاربستِ الگوی معناکاوی کریستوا در خوانشِ شعری از رضا براهنی

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 277-302

10.22059/jor.2019.131789.1260

مسعود آلگونه جونقانی


24. خوانش پسا استعماری همسایه ها در پرتو نظرات اسپیواک

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 337-352

10.22059/jor.2017.126258.1224

رضا البرزی اوانکی؛ فاطمه حیدری


25. خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی

دوره 10، شماره 25، پاییز و زمستان 1384

مریم حق روستا