کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 16
1. مطالعه‌ی تطبیقی تصویر مرگ در بهشت گمشده و مرگ ایوان ایلیچ

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 371-392

10.22059/jor.2018.212568.1426

زهره رامین؛ عبدالله رضایی


4. بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-72

10.22059/jor.2012.29455

مه زاد شیخ الاسلامی


5. طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-60

نرجس خدایی


6. بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 61-74

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


8. مطالعة رابطة شناخت و فرهنگ و سیر تحول آنها در متدهای آموزش زبان فرانسه

دوره 15، شماره 57، بهار و تابستان 1389

حمیدرضا شعیری؛ نیلوفر بخشائی


12. سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ

دوره 13، شماره 44، بهار و تابستان 1387

جمیله بابازاده


14. نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان

دوره 11، شماره 35، پاییز و زمستان 1385

میریلا احمدی


15. کنراد در آثار ادوارد سعید

دوره 10، شماره 28، پاییز و زمستان 1384

حسین پیر نجم الدین