کلیدواژه‌ها = فرهنگ
بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 413-453

10.22059/jor.2019.266563.1754

امیرحمزه حسنوند؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ منوچهر اکبری


بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-72

10.22059/jor.2012.29455

مه زاد شیخ الاسلامی


بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 61-74

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


کنراد در آثار ادوارد سعید

دوره 10، شماره 28، دی 1384

حسین پیر نجم الدین