کلیدواژه‌ها = بازنمایی
فنون بازنمایی باروک در هزارتوهای قلعة هاوارد بارکر

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 37-56

10.22059/jor.2013.50907

مریم سلطان بیاد؛ طاهره رضایی


بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 5-20

فاضل اسدی امجد؛ فاطمه اسمعیلی


تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید

دوره 13، شماره 45، شهریور 1387

حسین پیرنجم‌الدین؛ سید محمد مرندی