کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تحلیل تطبیقی مفاهیم مشترک رباعیات حکیم عمر خیام و مائده‌های زمینی آندره ژید

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 25-43

حسن امامی؛ ابراهیم محمدی؛ ملیحه زارعی


از ادبیات تطبیقی

دوره 9، شماره 17، تیر 1383

طهمورث ساجدى صبا