نویسنده = پروانه عادل‌زاده
بررسی استعاره های غم و شادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22059/jor.2020.290281.1903

ساناز تقی پوری حاجبی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل‌زاده


تحلیل بن‌مایه‌های اساطیری در رود راوی اثرابوتراب خسروی

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 469-500

10.22059/jor.2017.128342.1239

پوران علی زاده؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی فخری