نویسنده = ناهید شاهوردیانی
بررسی تطبیقی مضمون‌های محوری در شعر احمد شاملو و شارل بودلر

دوره 24، شماره 1، تیر 1398، صفحه 167-192

10.22059/jor.2019.264938.1742

سپهر یحیوی تاج آبادی؛ ناهید شاهوردیانی


شخصیت های ابالدیا در جستجوی رهایی

دوره 10، شماره 26، آبان 1384

ناهید شاهوردیانی