نویسنده = فریده علوی
تعداد مقالات: 10
2. حضور اسطوره‌های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی

دوره 16، شماره 61، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-60

فریده علوی؛ رضا علی اکبرپور


5. تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1388

فریده علوی؛ ناهید شاهوردیانی


7. اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی

دوره 11، شماره 36، پاییز و زمستان 1385

فریده علوی


9. درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1384

فریده علوی


10. حسب حال نویسی تخیلی

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1383

فریده علوی