تعداد مقالات: 671
654. نقد روانشناختی داستان‌های فولکلور ایرانی و اروپایی

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 471-487

جعفر میرزاحسابی


656. سفر قهرمانی کهن‌الگویی در ملکوت بهرام صادقی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 583-610

سولماز مظفری


658. رده شناسی ساخت واژی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

پرویز البرزی ورکی


659. خوانش نشانه شناختی «کتیبه» اخوان

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 283-306

علیرضا نبی لو


660. واقعگرایی در جریان شعرنو (نیمایی)

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 387-500

راحله نیک جوی تبریزی


661. مطالعۀ تطبیقی جهان، خدا و مرگ در دو اثر «مثنوی معنوی» «مولانا» و «تأملات» «هوگو»

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 611-638

لیلا میرمجربیان؛ صفورا ترک لادانی


664. گاه‎نگاری آثار روایی صادق هدایت بر پایه‎ی «تاریخ تحولات بشر»

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 639-656

کاووس حسنلی؛ سیامک نادری


665. عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

حمیده بهجت


667. تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

محمدحسین حدادی


668. وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

ابوالفضل حری


670. آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

فرزانه کریمیان


671. علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

مرضیه یحیی پور